Det är vi som jobbar Frösjö Vårdcentral

 • Vasil Pema Specialist allmänmedicin och psykiatri,
  Silvialäkare (en masterexamen i demenssjukdomar)
  VD
 • Basma Fatoohi Specialist allmänmedicin
 • Anders Hallberg Specialist allmänmedicin
 • Paula Hedborg-Gustafsson Distriktssköterska
 • Ewa Jonsson-Isenius Diabetessköterska 
 • Agneta Vesterlund Sjuksköterska 
 • Linda Wahlström Kurator
 • Anita Dackevall Sjukgymnast/fysioterapeut

 • Ulla Carlander Sjukgymnast/fysioterapeut

 • Monica Söderström Klinikadministratör, medicinsk sekreterare
 • Sandra Ravnborg  Verksamhetschef
 • Eda Luzaj Läkarassistent
 • Eva Jansson Arbetsterapeut
 • Fanny Roslund Receptionist, administrativ assistent
 • Sara Lundin Undersköterska 
 • Marie-Louise Landenberg Distrikts- och diabetessköterska
 • Angelica Wollschläger Sjuksköterska
 • Blerina Zoto Läkarassistent
 • Malin Samuelsson Dolk Medicinsk sekreterare
 • Edwin Gautam Underläkare