Det är vi som jobbar Frösjö Vårdcentral

 • Vasil Pema Specialist allmänmedicin, ST-läkare i psykiatri,
  Silvialäkare (en masterexamen i demenssjukdomar)
 • Basma Fatoohi Specialist allmänmedicin
 • Zahra Rezaei Underläkare
 • Behzad Garousi Läkarassistent
 • Paula Hedborg-Gustafsson Distriktssköterska
 • Ewa Jonsson-Isenius Diabetessköterska 
 • Agneta Vesterlund Sjuksköterska
 • Monica Söderström Klinikadministratör, medicinsk sekreterare
 • Sandra Ravnborg  Undersköterska, receptionist
 • Niko Laine Psykoterapeut

 • Gricel Alissavakis Psykoterapeut

 • Anita Dackevall Sjukgymnast/fysioterapeut