Det är vi som jobbar Frösjö Vårdcentral:

  • Vasil Pema VD, Läkare, Specialist allmänmedicin och psykiatri,
    Silvialäkare (masterexamen i demenssjukdomar)
  • Sandra Ravnborg Verksamhetschef, undersköterska
  • Basma Fatoohi Läkare, Specialist allmänmedicin
  • Anders Hallberg Läkare, Specialist allmänmedicin
  • Christina Lundell AT-läkare
  • Milad Badakhshi Läkare
  • Linda Wahlström Kurator
  • Anita Dackevall Sjukgymnast/fysioterapeut

  • Ulla Carlander Sjukgymnast/fysioterapeut

  • Eda Luzaj Läkarassistent
  • Blerina Zoto Läkarassistent
  • Eva Jansson Arbetsterapeut
  • Sara Lundin Undersköterska
  • Hillevi Blom Undersköterska
  • Marie-Louise Landenberg Distrikts- och diabetessköterska
  • Angelica Wollschläger Sjuksköterska
  • Malin Samuelsson Dolk Medicinsk sekreterare
  • Monica Söderström Klinikadministratör, medicinsk sekreterare