Det är vi som jobbar Frösjö Vårdcentral:

 • Vasil Pema VD, Läkare, Specialist allmänmedicin och psykiatri,
  Silvialäkare (masterexamen i demenssjukdomar)
 • Sandra Ravnborg Verksamhetschef, undersköterska
 • Basma Fatoohi Läkare, Specialist allmänmedicin
 • Anders Hallberg Läkare, Specialist allmänmedicin
 • Christina Lundell AT-läkare
 • Milad Badakhshi Läkare
 • Linda Wahlström Kurator
 • Anita Dackevall Sjukgymnast/fysioterapeut

 • Ulla Carlander Sjukgymnast/fysioterapeut

 • Eda Luzaj Läkarassistent
 • Blerina Zoto Läkarassistent
 • Eva Jansson Arbetsterapeut
 • Sara Lundin Undersköterska
 • Hillevi Blom Undersköterska
 • Marie-Louise Landenberg Distrikts- och diabetessköterska
 • Angelica Wollschläger Sjuksköterska
 • Malin Samuelsson Dolk Medicinsk sekreterare
 • Monica Söderström Klinikadministratör, medicinsk sekreterare