Det är vi som jobbar Frösjö Vårdcentral

 • Vasil Pema Specialist allmänmedicin och psykiatri,
  Silvialäkare (en masterexamen i demenssjukdomar)
  Verksamhetschef
 • Basma Fatoohi Specialist allmänmedicin
 • Hermon Zegay ST-läkare
 • Zahra Rezaei Legitimerad läkare
 • Behzad Garousi Läkarassistent
 • Paula Hedborg-Gustafsson Distriktssköterska
 • Ewa Jonsson-Isenius Diabetessköterska 
 • Agneta Vesterlund Sjuksköterska
 • Gricel Alissavakis Psykoterapeut
 • Linda Wahlström Kurator
 • Anita Dackevall Sjukgymnast/fysioterapeut

 • Monica Söderström Klinikadministratör, medicinsk sekreterare
 • Sandra Ravnborg  Undersköterska, enhetschef