Välkommen till Frösjö Vårdcentral 

Vi har avtal med Hälsoval i Region Sörmland, detta gör att samma villkor och priser gäller hos oss.
Vi finns på Västra Storgatan 16-18, Gnesta.

Lista dig direkt på 1177.se!


Nu har du äntligen möjligheten att lista dig direkt på internet via 1177.se. Logga in och gör ett aktivt val av vårdcentral.

Det har väldigt stor betydelse för oss att du listar dig så snart som möjligt, för då får vi de bästa förutsättningarna att kunna erbjuda dig bra och lättillgänglig vård den dagen du behöver oss! Läs mer om vad listning innebär under fliken "Listning".

Hos oss kan du som är listad även genomföra digitala besök, ett väldigt uppskattat alternativ  av våra patienter.

Barn 0-6 år som är listade hos oss tillhör även Familjecentralen på Nygatan 29, 646 35, Gnesta. Telefonnummer: 0158-524 35.

Gör ett aktivt val och stöd ditt lokala vårdföretag, välj Frösjö vårdcentral på 1177.se, så tar vi hand om dig!

Frösjö Online

Vill du slippa telefonkö, har du svårt att passa en telefontid eller kan inte ta emot ett telefonsamtal när som helst? 

Prova Frösjö Online, en digital chattfunktion för våra listade patienter, där du kan få råd och hjälp av läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal, beroende på vad det är du behöver. Du loggar enkelt in med bank-id. Vi svarar mellan klockan 08.30-15.00 vardagar. Klicka på länken nedan för att komma till vår digitala chatt:

Vaccination covid-19

på Frösjö vårdcentral.
 
Nu kan du boka tid hos oss på Frösjö Vårdcentral via https://bokning.mittvaccin.se/klinik/3670  för covid-vaccination.
Vaccin: Pfizer

 All bokning av covid-vaccination sker genom www.1177.se eller på telefonnummer 016-10 40 44.

Ny samarbetspartner till Frösjö vårdcentral:


Minnesmottagningen.se
är världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en initial utredning av minne och andra kognitiva funktioner med stöd från sjuksköterskor och specialister men utan att behöva besöka sjukvården. From med i höst är denna vård offentligt finansierad.

Bakgrund

Kognitiv sjukdom som tex Alzheimers sjukdom är en växande folksjukdom. I takt med att vi lever allt längre förväntas också allt fler behöva genomgå en minnesutredning. Årligen insjuknar 20 000–25 000 individer i demenssjukdomar. Upp emot 30–40 % av dessa får aldrig någon diagnos och majoriteten av de som diagnostiseras får diagnosen först i sjukdomens senare stadier.

I Sverige finns ett nationellt vårdförlopp, "Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom" som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området. Vårdförloppets övergripande målsättningen är att fler personer med kognitiv svikt som kan misstänkas vara kognitiv sjukdom ska genomgå utredningar, de ska starta tidigare och med kortare utredningstider. För att klara av den målsättningen och den växande efterfrågan på utredning måste vi hitta innovativa arbetssätt som bygger på tillgänglighet, kvalitet och hälsoekonomi. Trycket på utredning beräknas också öka i samband med att stigmat minskar och nya bättre behandlingsmetoder kan komma inom relativt snar framtid.

”Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minne och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö i stället.”, säger dr. Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin vid Minnesmottagningen.se

Nytt stöd för tidig utredning

Via Minnesmottagningen.se får patienten i ett första steg direkt kontakt med sjuksköterska via videosamtal. De får då vägledning om hur utredningen genomförs. Patienter kan sedan själva, eller med hjälp av anhörig, genomföra utredningen från hemmet via appen – Minnesmottagningen. Efter genomgången sjukdomshistorik, screening för en rad relaterade tillstånd, kognitiv testning och genomgång av anhörigas syn på symtomutveckling så granskas underlaget av specialister. Detta följs av ett uppföljande möte med läkare via videosamtal där resultaten diskuteras och eventuella fortsatta utrednings- och vårdinsatser planeras. Metoden har utvecklats av det svenska bolaget Geras Solutions i samarbete med flertalet vårdcentraler och specialistmottagningar. Det kliniska innehållet har också testats vid bland annat Karolinska Universitetssjukhuset med goda resultat.

Genom nytt avtal som underleverantör i Region Sörmland kommer patienter i hela landet kunna dra nytta av förbättrad tillgänglighet.

"Med Minnesmottagningen.se kommer ett stort antal patienter få betydligt bättre stöd - på deras villkor. Detta kommer bli avgörande för att kunna möta vårdbehoven framöver" säger Vasil Pema, Specialist allmänmedicin och psykiatri samt Silvialäkare på Frösjö Vårdcentral, Region Sörmland.

Lanseringen kommer att ske under oktober via www.minnesmottagningen.se

Hälsokontroll/check-up

Vill du göra en hälsokontroll? Vi kan fixa det!
Vi vill göra hälsokontroller tillgängliga för alla till ett bra pris. 

Vid hälsokontrollen går vi igenom levnadsvanor, gör en basal kroppsundersökning och tar en del prover.
Vi kollar längd, vikt och blodtryck samt gör ett lungfunktionstest. Läkaren lyssnar även på hjärta och lungor.

Som patient har du möjlighet att påverka vilka prover som ska tas.

Dessa prover ingår i hälsokontrollen:

- Sänka 

- Blodstatus 

- Järn 

- Vitamin B12 och vitamin D 

- Kreatinin 

- Katrium och kalium (njurprover), 

- ASAT, ALAT och gamma-GT (leverprover), 

- Blodsocker och långtidssocker  

- Kolesterol 

- Triglycerider 

- LDL och HDL (blodfetter) 

- PSA-prov ingår även för män över 40 år

Efter hälsoundersökningen och när provsvar finns, får du återkoppling med en sammanfattning av provresultat och undersökning. 

Om vi upptäcker något avvikande som behöver följas upp, så bokar vi en "vanlig" läkartid för det. Skulle du behöva andra åtgärder eller recept så ordnar vi med det utan extra kostnad.

Hälsokontroll kostar 2500 kr inkl moms.

Hör av dig för att boka tid

genom Frösjö Online eller på telefon 0158-59 20 59.