Välkommen till barnavårdscentralen/BVC


Alla barn från 0 till 6 år, som bor i Sverige, erbjuds kostnadsfria vaccinationer och hälsoundersökningar på barnavårdscentralen (BVC).

Listade barn på Frösjö Vårdcentral erbjuds barnhälsovård på barnavårdscentralen/ familjecentralen i Gnesta.

Familjecentralen i Gnesta är en mötesplats för barnfamiljer. Här finns olika yrkesroller samlade för att kunna erbjuda stöd och insatser till barn som är 0-6 år och deras föräldrar.

Ni är välkomna att kontakta Familjecentralen på:

Telefonnummer 0158-524 35

Nygatan 29, 646 35, Gnesta