Varför ska man lista sig?

Många frågar varför man ska lista sig. 

I Gnesta har ju hittills bara funnits en vårdcentral, så alla som bor i Gnesta kommun har blivit listade på Gnesta vårdcentral, om man inte själv har gjort ett aktivt val att lista sig på en annan vårdcentral. Nu finns möjligheten även i Gnesta att du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra!
Varje patient har en ”vårdpeng” som tillfaller den vårdcentral där du är listad, så att den vårdcentralen kan vara förberedd på att ta hand om dig den dagen du behöver vård. I Region Sörmland grundar sig vårdcentralernas ekonomi till största delen på denna ”vårdpeng” och inte på antalet besök.
På Frösjö vårdcentral listar vi dessutom patienterna på en specifik läkare, så att det blir en kontinuitet och man får träffa samma läkare vid sina planerade besök.
Är man akut sjuk har man rätt att söka på vilken vårdcentral som helst!
För oss är det viktigt att du gör ett aktivt val och listar dig på Frösjö vårdcentral, om du har för avsikt att bli vår patient (i annat fall står du kvar på Gnesta vårdcentral/den vårdcentral du hittills varit listad på). Då får vi de bästa förutsättningarna att planera verksamheten vad gäller mer personal, fler spetsfunktioner, fler yrkeskategorier etc.
Du listar dig aktivt genom att fylla i en listningsblankett. 

Listningsblanketten hittar du på 1177.se (det enklaste är att skriva ”välja vårdcentral” i sökrutan!) eller ladda ner den här nedan och skriv ut. Eller kom in till oss och hämta blanketter. 


Här kan du hämta listningsblanketten

18-2368 Hälsovalsblankett för val av vårdcentral 518922_3_1.PDF