Anhörigstöd Gnesta kommun

Att vara ett extra stöd till någon som behöver din hjälp kan ställa stora krav på din ork, tid och kunskap. Kommunens anhörigstöd har information, rådgivning och träffar som kan underlätta livssituationen för både dig och den du stödjer.

En underlättad livssituation leder också till en ökad livskvalitet vilket i sin tur bidrar till att förbättra folkhälsan. Att stötta dig som anhörig i ditt arbete att stödja någon annan, är en viktig del i Gnesta kommuns arbete.

Det här kan de på anhörigstöd erbjuda dig:

Information om möjligheter till hjälp och stöd från kommun och landsting

Rådgivning och personligt stöd

Någon att tala med

Hembesök efter önskemål

Möjlighet att delta i anhöriggrupp där du får möta andra i liknande situation

Anhörigträffar

Anhörigkafé

Läs mer via länken:
https://www.gnesta.se/stodomsorg/anhorigstod.4.6882bf15188476d393f2b0c.html