Personuppgifter i Frösjö Online

Frösjö online använder en digital plattform från Doctrin AB som är godkänd för medicinteknisk hantering av data och personuppgifter och som behandlar dina uppgifter enligt patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

När du använder Frösjö Online identifieras du med säker inloggning (Bank-ID) och vi samlar in både personuppgifter och hälsouppgifter för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. All data krypteras på ett säkert sätt och bara Frösjö Vårdcentrals personal kommer åt dessa och de kommer inte att användas för andra ändamål.

För att tjänsten ska fungera lagras en så kallad cookie (en typ av datafil) på din enhet (t.ex. dator) för analysändamål. Tjänsten använder sig av cookie-filer för att mäta internettrafiken när du besöker tjänsten, samlar vi in viss teknisk information om dig som besökare, till exempel när och hur länge du varit inloggad i tjänsten, din IP-adress och annan generell information som vilken typ av webbläsare, operativsystem och trafikleverantör som använts. Dessa uppgifter kan användas för att mäta bland annat hemsidans funktioner, innehåll och hur du som besökare hittat dit.

Samtycke

Genom att du använder Frösjö Online samtycker du till att Frösjö Vårdcentral lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. 


Övrig personuppgiftsbehandling på Frösjö Vårdcentral

För all annan personuppgifts behandling på Frösjö Vårdcentral använder de digitala verktyg som Region Sörmland Hälsoval tillhandahåller, exempelvis journalsystem, telefonrådgivning och tidbokning. För den personuppgiftsbehandling som sker i dessa hänvisas till Region Sörmland https://samverkan.regionsormland.se/it-service-och-fastighet/om-webbplatsen/personuppgifter-enligt-dataskyddsforordningen/