Samordningssköterska
Samordningssköterskans uppgift är bl.a. att koordinera vården för patienter som har upprepade vårdepisoder,
dvs stort vårdbehov. Om man har många
sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden. Samordningssköterskan fungerar som en fast vårdkontakt
som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning.
Tidsbokning med samordningssköterskan görs på telefonnummer: 0158-59 20 59.